1 පිරිස
රාං රූං කුරුමිණියනි
කුනු මස් කන නිල මැස්සනි
කොහෙද කොහෙද කොහෙද කොහෙද
කොහෙද කොහෙද එක රෑනට
පෙරහැර වාගේ

2 පිරිස
සමණලයිනි මී මැස්සනි
මල්පැණි බොන සූටික්කනි

රාං රූං වන බඹරුනි
මල් ලෝකේ මල් කුමාරි

දොරට වඩිනවා

1 පිරිස
කවුද කවුද මල් කුමාරි
කවුද කවුද මල් කුමාරි

සත් ගව් දුර ගඳ ගසනා
මල් ලෝකේ මල් කුමාරි

2 පිරිස
නෑ නෑ නෑ හරි සුවඳයි

හරිම හැඩයි සිරියාවයි
දම් පාටින් සැරසීගෙන
කුමරි වඩිනවා

1 පිරිස

ගඳයි ගඳයි හරිම ගඳයි
සත් ගව් දුර ගඳයි ගඳයි
හරිම හැඩයි ඒත් ගඳයි
ගඳ වුනාට හරිම හැඩයි


2 පිරිස
කිඩාරං කුමරි පිපිලලු
හනි හනිකට පියඹා යමු
මල් ලෝකේ මගුල් ගෙදර
එන්න යන්න එන්න යන්න
එන්න එන්න යමුකො පෙරහැරේ

1 පිරිස -
(සමණලයින්, මී මැස්සන් සහ පැණි කුරුල්ලන්)

2 පිරිස - (කුරුමිණියන්, නිල මැස්සන් සහ හෝ හපුටුවන්)
- කේ.කේ.සමන් කුමාර මාමා -
මේ බූන්දිය ඔබේ මූණු පොතට එක් කරන්න | Share this Boondi on Facebook
Related Posts with Thumbnails