නිදියන්න නිදියන්න රන් පුතේ
නොහඬා නිදියන්න රන් පුතේ
අර තරු දිලෙන අහස යට
කදෝ පැණි රැඟුම් දැක
සිත් තොසින් නිදියන්න රන් පුතේ

නිදියන්න නිදියන්න රන් පුතේ
නොහඬා නිදියන්න රන් පුතේ
අර අඹ ගහේ අතු මත්තෙ
සුරඟනන් තුන් දෙනෙකි
සිත් තොසින් නිදියන්න රන් පුතේ

නිදියන්න නිදියන්න රන් පුතේ
නොහඬා නිදියන්න රන් පුතේ
සුරඟනුන් තුන් දෙනා නුඹේ සිහිනය වියයි
ඒ මිහිරි ගීතයෙන් වා තලය පිරී යයි
සඳේ එළි වැටි වැටී ඒ රිදී කෙඳි දිලෙයි

නිදියන්න නිදියන්න රන් පුතේ
නොහඬා නිදියන්න රන් පුතේ
අඹ ගහෙන් බිමට බැස
ඒ සිහින එයි නුඹ වෙතට
සිත් තොසින් නිදියන්න රන් පුතේ

(ඩොරති වයිට්ෆීල්ඩ්ගේ "කැරිබියන් සුළඟ" කවි පොතෙනි. සිත්තම- Rio Villegas)

ඩොරති වයිට්ෆීල්ඩ්
පරිවර්තනය - රුවන්මලීමේ බූන්දිය ඔබේ මූණු පොතට එක් කරන්න | Share this Boondi on Facebook
| | edit post
Reactions: 
Related Posts with Thumbnails