අලියා ගිලින ඇපල් ගෙඩිය මොකද්ද යාළු
කූඹි පිරුණු ඇපල් ගෙඩිය මොකද්ද යාළු
බිම හැදෙනා ඇපල් ගෙඩිය මොකද්ද යාළු
වෙදෙක් වගේ ඇපල් ගෙඩිය මොකද්ද යාළු

අලියා ගිලින ඇපල් ගෙඩිය මෙන්න තියෙන්නේ

දිවුල් ගෙඩිය අලියා ගිලියි
වුඩ් ඇපල්ය කියා කියයි
අලියා ගිල්ල ඇපල් ගෙඩියෙ
මදේ හිස් ලු දිවුල් ගෙඩියෙ

කූඹි පිරුණු ඇපල් ගෙඩිය මෙන්න තියෙන්නෙ

ජම්බු ගෙඩියෙ කූඹි ගුලයි
පිඹලා පිඹලා කූඹි අරියි
අපේ මිදුලෙ ජම්බු ගහයි
රෝස ඇපල් කියා කියයි

බිම හැදෙනා ඇපල් ගෙඩිය මෙන්න තියෙන්නේ

බිම හැදෙන්නෙ අන්නාසියි
බිත්තරෙ වගෙ දිගට දිගයි
පයිනැපල්ය කියා කියයි
ඔළුව කඩලා හම ගසතෙයි

වෙදෙක් වගේ ඇපල් ගෙඩිය මෙන්න තියෙන්නේ

වෙදා ඉතින් බෙලි ගෙඩියයි
බඩේ ලෙඩට හරිම ගුණයි
කටුව හරිම හරි සිනිඳුයි
ස්ලිම් ඇපල්ය කියා කියයි

අත්තක් උඩ බුම්මාගෙන
කටු රෙද්දක් පොරවාගෙන
තවත් එක්කෙනෙක් ඉන්නෙ
එයත් ඉතින් ඇපල් තමයි

වැල වාගෙ බෙරිම බෙරියි
මදුළු සුදුම සුදු පාටයි
ඇඟිලි අස්සෙ කිරි බේරෙයි
මෙයත් ඉතින් වෙදෙක් තමයි

කස්ටඩ් යයි මුලට තියෙන
ඇපල් ගෙඩිය මෙයා තමයි
කටු ආත්තා කියා කියයි
මෙයත් දක්ෂ වෙදෙක් තමයි
ලිව්වේ- කේ.කේ. සමන් කුමාර මාමා
මේ බූන්දිය ඔබේ මූණු පොතට එක් කරන්න | Share this Boondi on Facebook
Related Posts with Thumbnails