බෙල්ලත් දික්විද ඇඟ අත හැරලා....!

ජිරාෆ් නයිදේ
ජිරාෆ් නයිදේ
ඔළුව උස්සලා බලන්න අයියෝ
පොල් ගහක් වගේ උසට උසේ
හැඩට හැඩේ යන ගමන අගේ
ඒත් ඉතිං මට දුකකි හිතේ
කතා කරන්නකො මොකද වදේ

කාටත් වැඩියෙන් උඩින්ම ඉන්නේ
කවුරුත් කරනා දේ දැක ගන්නේ
ඒ දැකලත් ඔබ නිහඬව ඉන්නේ
කතා නොකර බෝ දේ ගිලගන්නේ

අසරණ සතුන් වෙත ඇස් දල්වා
නිතරම ඒ ගැන සෝදිසි කරලා
බෙල්ලත් දික්විද ඇඟ අත හැරලා
මුල්ලක සිටියත් ඔබ ගුලි ගැහිලා

ඔබේ යහළුවන් කොයිබද සොයන්න
උන් හා එක්වී මතු රොද බැඳෙන්න
ඔබව නිහඬ කළ අය හට කියන්න
කැලේ රජා යයි මස් තව බුදින්න

ලිවුවේ - වීරයා මාමා

මෙන්න
ජිරාෆ් බබෙක් ගැන ලස්සන වීඩියෝවක්-


මේ බූන්දිය ඔබේ මූණු පොතට එක් කරන්න | Share this Boondi on Facebook
Related Posts with Thumbnails