අර බලන්න!
ඈ ඉඳගෙන ඉන්නා හැටි
ඇගෙ දිදුලන නිල් වරලස
පීරා හැඩ කරනා හැටි

අර බලන්න!
රිදී පාට රැලිති නැගී
වැළි වෙරළේ බිඳෙනා හැටි

අපූරුවට ඈ හිඳගෙන
හඳ වාගේ ලා පාටට
හඳ වාගෙම හරි එලියට
ඇගෙ දිදුලන නිල් වරලස
පීරා හැඩ කරනා හැටි

මේ අහන්න! ගයනා හැටි
ඇහුණ ද ඇහුනද ඔබටත්?

රිදී පාට වතුර උඩින්
හැන්දෑ හුළඟේ පාවෙන
පාවි පාවී ඇසෙනා
ඇගේ මිහිරිතම ගීතය

නපුරු සැඩ රළ වගෙයි
මගේ පොඩි හිත බිඳියි
එන්න මා වෙත!
එන්න මා වෙත!
ඈ ගයයි ඈ ගයයි
යා යුතුය මා ද දැන්
යා යුතුය ඈ වෙතට!

ඩොරති වයිට්ෆීල්ඩ් ලියූ "කැරිබියන් සුළඟ" කවි පොතෙන්
පරිවර්තනය -ප්‍රශංසනී පරණවිතාන

මේ බූන්දිය ඔබේ මූණු පොතට එක් කරන්න | Share this Boondi on Facebook
Related Posts with Thumbnails