පාන්තිර හොරෝ මොකදැයි පාන්තිර හොරෝ
පාන්තිර කන්නෙ මොකටද පාන්තිර හොරෝ
පාන්තිර බඩේ හිරවෙයි පාන්තිර හොරෝ
පාන්තිර බඩේ ඇවිලෙයි පාන්තිර හොරෝ

බඩගින්නට කේජු කාලා මදිවුණිද හොරෝ
බඩගින්නට ගල් ගිලලා හරියයිද හොරෝ
ගින්න නිවෙන්නේ කවද්ද පාන්තිර හොරෝ
පාන්තිර බඩේ ගින්නට ගිනි ගනියි හොරෝ

අඟුරු වගේ කලු මොකදෝ පාන්තිර හොරෝ
සුදු වෙන්නට පෙරුම් පුරන පාන්තිර හොරෝ
සුදු වේවිද ඔය ගින්නට පාන්තිර හොරෝ
අඟුරු කොහොම සුදු වෙන්නද පාන්තිර හොරෝ

සුදු විතරක් ලස්සන යැයි කීවේ කවුරුන්දෝ
කලු උනාම කැතයි කියලා කීවේ කවුරුන්දෝ
කලු නැත්තං කාක් කාක් සුදක් කොහෙන්දෝ
සුදුයි කලුයි එක වගේම ලස්සනයි හොරෝ

ලිවුවේ කේ.කේ. සමන් කුමාර මාමා


මේ බූන්දිය ඔබේ මූණු පොතට එක් කරන්න | Share this Boondi on Facebook
Related Posts with Thumbnails