නිල් රෙද්දක රන් තැටියක්
හංඟන හැටි මෙන් කියා
රන්වන් අපෙ ඉරු දෙවියෝ
හැංඟෙති මහ මුහුද කුසේ

පහළ වෙලේ ගොවිරාලත්
ඇඟ අත පය සෝදාලා
උදලු කෙටිය අරන් කරට
හනික හනික ගෙදරට එයි

කළුවර වෙන්නට ඉස්සර
යමුයි කියා කුරුලු රංචු
කෑම අරන් පැටවුන්ටත්
කූඩු වලට පියාඹතී

ගොඩින් දියෙන් සිරි සිරි ගා
එන සැන්දෑ සුළං දැල්ල
සිතට කයට සැපයි නේද
ඉදිමු ටිකක් ගෙයි මුල්ලෙ

[කුමරතුඟු කවි ගී]

කුමාරතුංග මුනිදාසමේ බූන්දිය ඔබේ මූණු පොතට එක් කරන්න | Share this Boondi on Facebook
| edit post
Reactions: 
Related Posts with Thumbnails