පොළවම් බානවා නම් කළ වරදකට
පිළිවන් අපට එවරද යළි නොකරනට
කිසිවක් කියා නොදෙමින් දුන් නමුත් බැට
බැරිකම් දුරුවේද බිය වී වේවැලට

නිසි දේ ඉගෙන ගන්නට මග කියා නොදී
බැටදේ නමුත් කළ කළ දේ යයි වැරදී
කෙවිටේ බෙලෙන් එනවා නම් නුවණ ඇදී
මෙ රටේ ගොනුන් පඩිඳුන් වනු ඇත ළඟදී


මේ අපූරු උපහාස කවිය, පොඩිත්තෙකුට වේවැලෙන් තලා දඬුවම් කරන ගුරුවරයෙකු දැක ලියූවකි. කවිය ලිවුවේ කවුද?මේ බූන්දිය ඔබේ මූණු පොතට එක් කරන්න | Share this Boondi on Facebook
| edit post
Reactions: 
Related Posts with Thumbnails