පුරුක් තුන බැගින් ඇති දම්වැල් කෑලි පහක් කම්මල් කරු වෙත ගෙනා මිනිසෙක් ඒවා එකම දම්වැලක් ලෙස පාස්සා දෙන මෙන් ඉල්ලා සිටියේය. ඒ සඳහා පුරුක් කීයක් කපා පෑස්සිය යුතුදැයි වැඩය ආරම්භ කිරීමට පෙර කම්මල් කරුවා මඳ වේලාවක් කල්පනා කළේය. පුරුක් හතරක් කපා නැවත් පෑස්සිය යුතු බව ඔහු තීරණය කළේය.

එහෙත් ඊට අඩු පුරුක් ගණනක් කපා පෑස්සීමෙන් එම වැඩය කළ හැකිය. ඒ කෙසේද?

[වයි පෙරෙල්මාන්ගේ 'ගණිත විනෝදය'ඈසුරිනි.]
මේ බූන්දිය ඔබේ මූණු පොතට එක් කරන්න | Share this Boondi on Facebook
| edit post
Reactions: 
Related Posts with Thumbnails