වක්කඩ ළඟ දිය කෙළියේ

කෙකටිය මල් අතරින්නේ

නටමින් සතුටින් ඉන්නේ

මාළුවෝ අපී

ඕවිට ළඟ ගොරක ගහේ මේ

කොක් හාමියි තපස් රකින්නේ

කෙකටිය පදුරක් අස්සේ

සැඟවීලා හොරෙන් බලා

බියෙන් සැකෙන් අපි මේ ඉන්නේ

මාළුවෝ අපී යාළුවෝ අපී

සතුටින් සමගියෙන් ඉන්න

වීරයෝ අපි...

ආර්. ඒ. පී. පුලිනි තරුෂිකා

8 වසර ඩී- ගෝතමී බාලිකා විද්‍යාලය

මේ බූන්දිය ඔබේ මූණු පොතට එක් කරන්න | Share this Boondi on Facebook
| edit post
Reactions: 
Related Posts with Thumbnails