නිල් අහස් තලේ අගේ
නෑ වළාකුළු
ලස්සනයි පුරා හඳේ
රැස් විහීදිලා //

නිල් නෙළුම් නිදා වැටේ
මානෙල් මල් පිපී
ලස්සනයි පුරා හඳේ
රැස් විහීදිලා //

මල් විසිරීලා වගේ
තාරකා පිරී
ලස්සනයි පුරා හඳේ
රැස් විහීදිලා //

ලස්සනයි පුරා හඳේ
රැස් විහීදිලා


ගී පද : ?
ගීත මියැසිය : ?
ගායනය : කීර්ති පැස්කුවල් සහ ළමා පිරිසක්


මේ බූන්දිය ඔබේ මූණු පොතට එක් කරන්න | Share this Boondi on Facebook
Related Posts with Thumbnails