අපේ තාත්ගෙ වඩු මඩුවේ
මෙන්න බොලේ මං ලී කොටයක්
ඔන්න ඉතිං මං රූකඩ පැංචා
රැවුලෙන් අදිනවා තාත්තගේටින් ටින් දුවගෙන දුවගෙන ආවා
පුදුම හීනයක් මං දැක්කා
හිම කුමාරිය නිදියන් උන්නා
මුතු කුමාරිය අඞ අඞ උන්නා
සින්ඩරෙල්ලත් පැත්තක උන්නා
අන්දරේ ඉඳගෙන සීනිත් කෑවා
පුදුම හීනයක් මං දැක්කා


අඟුටු මිට්ටො නට නට යනවා
මහ දැන මුත්තා මුට්ටි බිඳිනවා
කුමාරයෝ අශ්වයො පිට යනවා
අණබෙරකාරයො වීදියෙ යනවා
ඇතෙක් බරට මට වස්තු ලැබෙනවා
ගුවන් යානෙකින් පාසල් යනවා...

- කේ. කේ. සමන් කුමාර මාමා -
මේ බූන්දිය ඔබේ මූණු පොතට එක් කරන්න | Share this Boondi on Facebook
Related Posts with Thumbnails