කූඹිත් අපි වගෙයි
අපිත් කූඹි වගෙයි
කූඹි වගෙයි අපි හැමෝම
කූඹිත් අපි වගෙයි
වැඩත් කූඹි වගෙයි
අපිත් කූඹි වගෙයි
අපි හැමෝම එකතු වුණොත්
කූඹි ගුලක් වගෙයි

වැඩත් කූඹි වගෙයි
අපිත් කූඹි වගෙයි
කූඹි වුණත් පුංචි වුණත්
වැඩ නම් අලි වගෙයි
වැඩ විතරක් නෙමෙයි
අපිත් අලියො වගෙයි
කූඹි වගේ එකතු වුණොත්
අලිත් අපිට බයයි

වැහි වැස්සට අද
හෙට ඉර පායයි
ඉර දිලුණත් අද
හෙට මහ වැහි එයි
හෙට දවසට ලෑස්ති වෙන
අපිත් කූඹි වගෙයි

කේ.කේ.සමන් කුමාර මාමා
මේ බූන්දිය ඔබේ මූණු පොතට එක් කරන්න | Share this Boondi on Facebook
| edit post
Reactions: 
Related Posts with Thumbnails