හිරු මාමා ඊයේ රෑ
හීන ගොඩක් දැකලා
එයා උදේ ඒ සේරම
මාත් එක්ක කිව්වා
යාළුවනේ මෙහෙට එන්න
කියාදෙන්න ඒවා


මං උදෙන්ම අවදිවෙලා -පාඩම් කල හින්දා
හිරු මාමා හිස අත ගා -මට මෙහෙමත් කිව්වා
මන් උදෙන්ම අවදි වුණු නිසා
ඒ හීන මටම කියනව කිව්වාහීනවලදි අපි සේරම - හිනැහී උන්නාලු
මල් කියලා හැම හීනෙම -අපට රැවටුනා ලු
යාළුවනේ උදෙන් අවදි වී
ඒ හීන හැබෑ කරමු එකතු වී


ලිව්වේ- අමිල තේනුවර මාමා
මේ බූන්දිය ඔබේ මූණු පොතට එක් කරන්න | Share this Boondi on Facebook
| edit post
Reactions: 
Related Posts with Thumbnails