ලෝකෙ වටේ අපි යන්නේ
එක පාරයි ගුටි කන්නේ
කකුල් නැතත් පොළව උඩින්
තටු නැති මුත් අහස මැදින්
වරල් නැතත් මුහුද උඩින්

ලෝකෙ වටේ අපි යන්නේ
එක පාරයි ගුටි කන්නේ


පාර වැරදුනොත් විතරයි
ගිය තැනටම අපි එන්නේ
ඒ නැත්තං කවදාවත්
ගිය තැනකින් නෑ එන්නේ
ලෝකෙ වටේ අපි යන්නේ
එක පාරයි ගුටි කන්නේ


අන්තිමේදී කුණු ගොඩටයි
වැඩි හරියක් අපි යන්නේ
පොත් පිටුවල අලවාලා
ඇල්බම්වල පුරවාලා
ටික දෙනෙකුට විතරයි නේ
කවුරුන් හරි රැකගන්නේ

ලෝකෙ වටේ අපි යන්නේ
එක පාරයි ගුටි කන්නේ

-කේ. කේ. සමන් කුමාර මාමා -
මේ බූන්දිය ඔබේ මූණු පොතට එක් කරන්න | Share this Boondi on Facebook
Related Posts with Thumbnails