පැන්ඩා බබෝ උන්ඩි වෙලා මොකද කරන්නේ
කොළ උණ කාලා නැතුවද උගුර කසන්නේ
උණ ගොබ මාලුව කොහොමද රසට උයන්නේ
පැන්ඩා අම්මා දන්නෙ නැද්ද අමුවෙන් කන්නේ


උණ ගස් සේරම කාලා කොහොමද පැන්ඩෝ
වෙසක් එකට කූඩු අපිට කොහෙන්ද පැන්ඩෝ
කූඩු හදන්නට උණ බට ඕනෑ පැන්ඩෝ
එකක් දෙකක් මග ඇරලා කන්ඩකො පැන්ඩෝ


ලිවුවේ - කේ.කේ. සමන් කුමාර මාමා

මෙන්න පැන්ඩා බබාලගෙ වැඩ!මේ බූන්දිය ඔබේ මූණු පොතට එක් කරන්න | Share this Boondi on Facebook
Related Posts with Thumbnails