හැරීපොටර්.......

හැරීපොටර්....... හැරීපොටර්
පොටක් පාදලා දෙනවද හැරීපොටර්

මම කොස්ස අරන් ආවේ
කොස්සෙන්ම ගහන කාලේ
මට ඉගිල්ලෙන්න ඕනේ
කෝ කියා දෙන්න රහසේ

පාඩම් කරන්න ඕනේ
උත්තර ලියන්න ඕනේ
මේ හැම දෙයක්ම වාගේ
සෙල්ලම් කරන්න ඕනේ

අනිත් ළමයි වාගේ
මට තරගයක් නෑනේ
දෙමාපියන් බොහොසේ
අපිව තරහ කරල වාගේ

අඩිකෝදු කඩු වලින්
පැන්සල් තුවක්කුවෙන්
මල් වන් ළමා වියක්
සරසයි දෙමාපියන්

මට නටන්න පුළුවන්
ඒත් පොළව ඇදයි නම්
මේ එක යායක් නම්
අපි එක පොකුරක මල්

හැරීපොටර්......හැරීපොටර්
මේ යන්තර ටික මෙල්ල කරන
මන්තරයක් දෙනවද මට
හැරීපොටර්.........!

ලිව්වේ- වීරයා මාමා
මේ බූන්දිය ඔබේ මූණු පොතට එක් කරන්න | Share this Boondi on Facebook
Related Posts with Thumbnails