පුංචි උනත් නාවන්නට බැහැනෙ බේසමේ
කන්න ගියත් කන්න දෙන්න බැහැනෙ පිඟානෙ

නාවන්නට බේසම් නෑ
කන්න දෙන්න පිඟනුත් නෑ

ඉතිං කොහොම නිදියන්නද ඇඳක යාලුවේ
ඔළුව කොහොම තියන්නදෝ කොට්ටෙ යාලුවේ

නිදාගන්න ඇඳනුත් නෑ
ඔළුව තියන කොට්ටත් නෑ

ඉතින් කොහොම ගෙනියන්නද ගෙදර යාලුවේ
අපේ ගෙදර පඩි පේළිය කොහොම නගින්නේ

මට යන්නට දෙන්නෙත් නෑ
හොඞවැල අහකට ගන් නෑ

මටත් ඉතින් සත්තු වත්තෙ ඉන්නයි වෙන්නේ
සත්තු වත්තෙ ඉස්කෝලෙට යන්නයි වෙන්නේ


-ලිවුවේ කේ.කේ. සමන් කුමාර මාමා
මේ බූන්දිය ඔබේ මූණු පොතට එක් කරන්න | Share this Boondi on Facebook
Related Posts with Thumbnails