පිහාටුවල - පුංචි පුංචි
පුල්ලි තියෙන - සමනළයෝ

කහ පාටයි - නිල් පාටයි
බොහොම හැඩයි - සමනළයෝ

පියා ඹබා - මල් සොයන්න
යනවද පොඩි - සමනළයෝ

යාළු කමට - මල් මොකටද
මම නරකද - සමනළයෝ

මෙන්න මේක - රෝස මලක්
පැණි බීපන් - සමනළයෝ

පැණි බීලා - මගේ අතට
වරෙන් වරෙන් - සමනළයෝ

එස්. මහින්ද හිමිමේ බූන්දිය ඔබේ මූණු පොතට එක් කරන්න | Share this Boondi on Facebook
| edit post
Reactions: 
Related Posts with Thumbnails