සඳ පානේ වැලි තලා
සුරකුමරියෝ මල් සලා
නටති මෙ දෙස බල බලා
ගිගිරි වළලු පයනොලා

සුර කුමරුවො පෙළ සැදී
අතින් හිසින් රඟ යෙදී
හඟවති තාලය බැඳී
වීණා බෙර නද නොදී

සඳ ද සිනිඳු රැස් කඳු
නොහෙළා බිමැ එක බඳු
වලාකඩින් පිරිසුදු
පෙරා එවයි බිඳු බිඳු

ගඟද සුළඟ සමගිනී
කතා නොකැරැ පෙරැ මෙනී
හබල් පහර ඔරුයෙනී
නිසොල්මන්වැ විඳැ ගනී

වසු පැටියෝ ගෙල පසා
මිණි වැල් සෙලැවෙන නිසා
රිසිලෙස ඇඟ නොම කසා
හිඳිති තණට ඇස වසා

සුරතල් දරු බියවෙතී
කුරුළු පැටවු නොහඬතී
නළැවිල්ලෙන් කම් නැතී
කිරිල්ලෝද සැතැපෙතී

හියුබත් දිසානායකමේ බූන්දිය ඔබේ මූණු පොතට එක් කරන්න | Share this Boondi on Facebook
| edit post
Reactions: 
Related Posts with Thumbnails