හාච්චියක් එක්කල දුන් විස්කිරිඤ්ඤ රස ගුලාව
කෝච්චියේ කොළඹ ගිහින් ගෙනත් දුන්නු බට නළාව
තාච්චියේ නටන කැවුමෙ කොණ්ඩය බැන්දූ කලාව
ආච්චියේ තව මතකයි නුඹේ මුවේ මල් හිනාව

පැණි පෙර පෙර පොළෙන් ගෙනත් අපට කැවු ගඩු ගුඩාව
ටොකු ඇණ ඇණ ඔලුව බැලූ හිස රිද්දන පොඩි පනාව
ඉදල අරන් මැද මිදුලේ සිත්තම් ඇන්දූ රටාව
තාම කියල ඉවරත් නෑ අන්දරේගේ රස කතාව

හඳ හාමිත් මග අරිනව වෙනද වගේ නෑ හිනාව
අපිව දාල දිවිය ලෝකේ යන්නට ආවද වෙලාව
පෝච්චියේ වතුර තාම නටන්නේ නෑ ලිප දිහාව
ආච්චියේ මළ පාළුයි අපෙ පොල් අතු බංගලාව

[2005]
ඇන්ඳේ- රුවන්මලී

කූඹියාමේ බූන්දිය ඔබේ මූණු පොතට එක් කරන්න | Share this Boondi on Facebook
| edit post
Reactions: 
Related Posts with Thumbnails