කඩුළු වැටේ - වෙරළු ගසේ
වෙරළු ඉදී - මුකුළු කරයි
දුවගෙන එමු - ගසට නැගෙමු
අතු සොලවමු - වෙරළු නෙලමු

හෙල්ලි හෙල්ලි - බිමට වැටී
වෙරළු පිරේ - ඔඩොක්කුවේ

වැඩිය කඩන - නරක ළමයි
නොවී කෝම - ඉන්නද අපි
වෙරළු විකුට - දිවි රකිනා
අම්මා පොළේ - ඉන්න කලේ

දුක නොසිතන් - වෙරළු ගසේ
අම්මා වගෙයි -නුඹත් අපේ
ඔක්කොම ගෙඩි බිමදාලා
අතු හිස් කොට සිනා සුනේ

කූඹියා

මේ බූන්දිය ඔබේ මූණු පොතට එක් කරන්න | Share this Boondi on Facebook
| edit post
Reactions: 
Related Posts with Thumbnails