මෙවර තේරවිලි දෙකක්. කවියෙන්ම තෝරන්නට හැකි නම් අගෙයි.

1. එනවා නේනවා තෝරා කියන් මට
ලුංඩි කඩේ කද තෝරා කියන් මට
පංච නෙලුම් මල තෝරා කියන් මට
ලුංඩි පුරුෂයා තෝරා කියන් මට

2. නැත සැවුලා කවදාවත් අඬලන්නේ
කොට වකලා කටු ආඳයි ගස්සන්නේ
පතල මුලා බිජු ලාලයි ලොකු වෙන්නේ
ඒ බිජු කන්න මම ආසාවෙන් ඉන්නේ


මේ බූන්දිය ඔබේ මූණු පොතට එක් කරන්න | Share this Boondi on Facebook
| edit post
Reactions: 
Related Posts with Thumbnails