වළි කුකුළෝ ඇයි නුඹ හඞලන්නේ
නා ගහ මුල ඇයි රැඟුම් රඟන්නේ
මානෙල් මල අර පෙති විහිදන්නේ
හිරු රැස් වැටිලා පිනි දිදුලන්නේ


නිදහස ලැබිලද ඔය හඞලන්නේ
නාමල් සුවඳට ඔමරි කරන්නේ
මානෙල් මල පිට බඹරු නටන්නේ
නිදහස් හිරු රැස් පොළව සිඹින්නේ


සතුන් හැමෝටම නිදහස ඕනෑ
ගස් වැල් වලටත් නිදහස ඕනෑ
මිනිසුන් හැමටම නිදහස් ඕනෑ
පුංචි ළමුන්ටත් නිදහස ඕනෑ

-කේ.කේ.සමන් කුමාර මාමා-
මේ බූන්දිය ඔබේ මූණු පොතට එක් කරන්න | Share this Boondi on Facebook
| edit post
Reactions: 
Related Posts with Thumbnails