"මං දවසක ලොකු උනාම
නැවියෙක් වෙනවා හනිකට"
ආඩම්බර පුංචි සෑම්
කිව්වා පොඩි කට හැඩකර
"අප්‍රිකාවටත් යනවා
එංගලන්තෙටත් යනවා
චීනයටත් ගිහින් ඔන්න
මෙක්සිකොවටත් යනවා"
"මං දවසක ලොකු උනාම
නැවියෙක් වෙනවා හනිකට"
ආඩම්බර පුංචි සෑම්
කිව්වා පොඩි කට හැඩකර


"මං දවසක ලොකු උනාම
ගගන ගාමීයෙක් වෙනවා"
ඩිංගිත්තක් වත් බය නැති
ලී කිව්වා කට හැඩකර
"අහස මැදින් ගමන් කරමි
තරු හැම එක වෙත ලංවෙමි
සිකුරු තරුව සෙනසුරු සහ
අඟහරු වෙත ගොසින් බලමි"
"මං දවසක ලොකු උනාම
ගගන ගාමීයෙක් වෙනවා"
ඩිංගිත්තක් වත් බය නැති
ලී කිව්වා කට හැඩකර


"දවසක මං ලොකු උනාම
නවතිනවා මේ රටේම "
එඩිතර හොඳ සවි බල ඇති
රේ කිව්වා
කට හැඩකර
"ආගන්තුක කිසිම තැනක
මං යන්නෑ
ඇවිදින්නට
හොඳ ගොවියෙක් වී දවසක
සරු අස්වනු විකුණාලා
සරු කරගෙන්නෙමි
අත මිට"


ඩොරති වයිට්ෆීල්ඩ් ලියූ "කැරිබියන් සුළඟ" කවි පොතෙනි.
අනුවාදය- ප්‍රශංසනී පරණවිතාන
මේ බූන්දිය ඔබේ මූණු පොතට එක් කරන්න | Share this Boondi on Facebook
Related Posts with Thumbnails