මං ........!

මං රෝස මලක් වෙන්නම්
ගේ මිදුල පුරා සුවඳ දිදී - පිපිලා හිනැහෙන්නම්
මල් මදිරා ගෙන එන්නම්
කටු ඇනිලා මට රිදුනු දාට
අම්මේ ඔබ ළඟට ඇවිත්
ඉකිබිඳ බිඳ ඉන්නම්

මං වලාකුළක් වෙන්නම්
නිල් අහස පුරා සුදු පාටට - බැබළීගෙන ඉන්නම්
වැහි වතුර ගෙනත් දෙන්නම්
ගේ පුරාම කළුවර උනාම
ඉක්මනටම පහන් තරුව
ගෙදර අරන් එන්නම්

මං මහ මුහුදක් වෙන්නම්
මුළු දවස පුරා අකීකරුව - දඟල දඟල ඉන්නම්
දුර සිතිජය මම වෙන්නම්
හැන්දෑවට ඉර ගිලුනම
අම්මේ ඔබ ළඟට ඇවිත්
ළඟම නිදා ගන්නම්

ලිවුවේ - වීරයා මාමා

මේ බූන්දිය ඔබේ මූණු පොතට එක් කරන්න | Share this Boondi on Facebook
Related Posts with Thumbnails