"...අට පහ නොදන්නා ජඩයෙකි මේක කළේ
ගෙදර යන්ඩ දෙනවද මගෙ පුංචි කළේ..."


1. මේ සම්පූර්ණ කවිය දන්නවා ද?
2. මේ කවිය කීවේ කවුදැයි දන්නවා ද?
3. කවියේ කියවෙන "අට පහ" මොනවා ද?
4. අන්තිමට බැලුවාම, කළය හංගලා විහිළුවක් කරලා තියෙන්නේ කවුද?
මේ බූන්දිය ඔබේ මූණු පොතට එක් කරන්න | Share this Boondi on Facebook
| edit post
Reactions: 
Related Posts with Thumbnails