මේ පැනය ගණංකාරයන්ටයි!

ඔන්න පුංචිත්තෙක් පුංචි පෙට්ටියකට මකුළුවොයි කුරුමිණියොයි 8 දෙනෙක් එකතු කළා. එයා මේ පුංචි සත්තුන්ගෙ පාද ගැනලා බැලුවා. මකුළුවන්ගෙයි කුරුමිණියන්ගෙයි මුළු පාද සංඛ්‍යාව 54යි. ඔයාලට පුළුවන්ද කියන්න පෙට්ටියේ හිටිය මකුළුවොයි කුරුමිණියොයි ගාන වෙන වෙනම? (ඕනෙ නං පුංචි උදව්වක් කරන්නම්. මකුළුවෙකුට පාද 8කුත් කුරුමිණියෙකුට පාද 6කුත් තියනවා.)
මේ බූන්දිය ඔබේ මූණු පොතට එක් කරන්න | Share this Boondi on Facebook
| edit post
Reactions: 
Related Posts with Thumbnails