මගෙ පොඩි යාළු - නෙළමුද ඕලු
ගඟට යමූ - ඔරු පදිමූ
මල් නෙළමූ - කවි කියමූ//

හඳ වැටිලා - වතුරේ - බොඳ වෙනවා - මිතුරේ
තරු ඉහිලා - අඳුරේ - හිනැහෙනවා - ඉවුරේ
කිරල ගොමූ - වෙත වැදෙමූ
ගෙඩි කඩමූ - ගොඩට යමූ..

පිණි වැහැලා - මුතු සේ - මල මුදුනේ - දිලිසේ
මා වවුලෝ - රහසේ - ඉගිලෙනවා - අහසේ
කිරල ගොමූ - වෙත වැදෙමූ
ගෙඩි කඩමූ - ගොඩට යමූ..

පදඃ සුනිල් ආරියරත්න මාමා
සංගීතයඃ සරත් වික්‍රම මාමා


මේ බූන්දිය ඔබේ මූණු පොතට එක් කරන්න | Share this Boondi on Facebook
| edit post
Reactions: 
Related Posts with Thumbnails